Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Under beredskapen för miljöräddning arbetar vi förebyggande med miljöövervakning, samtidigt som vi främjar en hållbar havsmiljö. Vi bedriver även tillsyn och kontroll av fiske, tull, gräns, jakt och naturvård till sjöss. Dessutom arbetar vi för att öka tryggheten genom sjötrafikövervakning och har ständig beredskap för sjöräddning. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi skyddar liv och miljö, nu och för framtiden.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Beskrivning

Kustbevakningen söker ledningsstöd till chefen för den operativa planeringsenheten med placeringen i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Kustbevakningens organisationsstruktur består av en nationell ledning för hela verksamheten med sex avdelningar som arbetar med ett nationellt perspektiv för bättre enhetlighet och tydligare styrning.

Operativa planeringsenheten tillhör Kustbevakningens operativa avdelning, enheten har till ansvar att planera, följa upp och analysera Kustbevakningens operativa verksamhet. Inom enheten finns det 5 sektioner Räddningstjänstsektionen, planeringssektionen, underrättelsesektionen, sjöövervakningssektionen samt tillstånd och tillsynssektionen. Inom den operativa planeringsenheten har vi ett stimulerande och utvecklande arbete i en varierad och spännande verksamhet.

Arbetsuppgifter

Du kommer stödja enhetschefen i dennes uppgift att leda verksamheten inom enheten. Du blir direkt underställd enhetschefen och utövar direkt ledning över enheten i enlighet med chefens inriktning. Verksamheten präglas av omfattande förändring med hänsyn till rådande omvärldsläge, arbetsuppgifterna är mångfasetterade och i många fall komplexa. Några av arbetsuppgifterna omfattar:

 • Leda den dagliga verksamheten vid enheten och fördela uppgifter inom enheten
 • Representera och företräda chefen både internt och externt
 • Bistå chefen med kvalificerade handläggnings- och beredningsuppgifter
 • Bistå chefen med planering, genomförande, uppföljning och protokollföring av utsedda möten
 • Medverka vid enhetens budget-, uppföljnings- och prognosarbete
 • Medverka vid enhetens utvecklings-, planerings- och kvalitetsarbete
 • Utarbeta underlag för uppföljning, analys och rapporter avseende enhetens verksamhet
 • Utarbeta, handha och ansvara för förvaring av handlingar med säkerhetsklassning
 • Samverka med chefer inom myndigheten samt externa myndigheter
 • Företräda myndigheten externt i nationella och internationella forum

I övrigt ingår arbetsuppgifter enligt enhetschefens ledning. Resor ingår i anställningen, både in- och utrikesresor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med vad arbetsgivaren bedömer för tjänsten relevant inriktning. Minst 5 års erfarenhet i relevant operativ verksamhet inom Kustbevakningens verksamhet eller annan verksamhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.


Genom tidigare arbete i en myndighet har du införskaffat dig erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete samt tolka och implementera rutiner utifrån lagstiftning och annan styrning. Du skall även ha erfarenhet av internationellt brottsbekämpande arbete inom maritima frågor och har en bred kunskap om sjöfart, sjöövervakning och maritim lagstiftning. Du har erfarenhet av att koordinera och genomföra informations- och utbildningsinsatser. Du skall ha praktisk erfarenhet av projektledning samt en dokumenterad projektledarutbildning. Du har även praktisk erfarenhet av utvecklingsarbete med kravställning och implementering av IT-system och IT verktyg. Vi förutsätter att du har en god förståelse för regelverk som styr uppgiftssamlingar och personuppgiftsbehandling.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

 • Kustbevakningens organisation, uppdrag och lagstiftning
 • Arbete i en arbetsledande roll

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. För att vara framgångsrik i rollen är det viktigt att du är lojal och har en god förmåga att skapa samsyn, främja samarbeten och upprätthålla effektiva arbetsrelationer. Det är viktigt att du är lyhörd och respektfull i både relationer och sätt att kommunicera och att du kan anpassa detta efter målgruppens behov. Du har en god analytisk förmåga med vana att sammanställa stora mängder information samt att kunna presentera detta pedagogiskt. Kustbevakningen arbetar med, och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang.

Villkor

Anställningen är tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placering: Stockholm, Göteborg, eller Malmö

Befattning: Biträdande enhetschef

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras. Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2024/120
Kontakt
 • Patrik Lindén, 08-7897901
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-07-14

Tillbaka till lediga jobb