Kustbevakningen

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Beskrivning

Kustbevakningen söker en handläggare till enheten för metodutveckling sjöövervakning med placering i Karlskrona. Enheten för metodutveckling sjöövervakning tillhör metodutvecklingsavdelningen som ansvarar för att utveckla och reglera metoder och tillvägagångssätt för kustbevakningsverksamheten. Avdelningen ska se till att myndigheten på ett optimalt sätt lever upp till krav på operativ förmåga och att den operativa verksamheten har stöd av effektiva och säkra metoder. I detta innefattas bland annat att beskriva metoder och operativa förmågor i kustbevakningsverksamheten samt att i samverkan med operativa avdelningen medverka i implementering av dessa och ta fram planer för uppföljning och utvärdering av metoder. I enhetens uppgifter ingår bland annat riskanalys, metodik, styrning, uppföljning och övrigt stöd.

Arbetsuppgifter

Som handläggare ansvarar du för metodutveckling genom analys och beredning av långsiktig inriktning av kustbevakningsverksamheten.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:

- ansvara för och driva frågor avseende metodutveckling inom sakområdet som omfattar kontroll- och tillsynsverksamhet samt brottsbekämpande verksamhet

- utveckla och stödja den interna kontrollen och uppföljningen av kustbevakningsverksamheten

- i samverkan med operativ verksamhet analysera och utvärdera beslutade metoder för utveckling och uppföljning av verksamheten

- leda och medverka i olika uppdrag/projekt inom enhetens verksamhet

- delta i arbetet med avdelningens framtagande av målsättningar

- samverka med andra myndigheter inom liknande verksamhetsområden

- delta i remissförfaranden

- medverka i extern och intern information samt hålla i utbildning inom avdelningens ansvarsområde

- i övrigt delta i avdelningens/enhetens verksamhet.

I arbetsuppgifterna är förmågan att uttrycka sig väl i skrift väsentlig.

Tjänsteresor, både in- och utrikes, ingår i anställningen.

Kvalifikationer

Som sökande har du lägst eftergymnasial utbildning med en för anställningen relevant inriktning, till exempel inom transport och sjöfart, rättsväsende eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Du har dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet av arbete med frågor inom juridik, kriminologi, brottsbekämpning inklusive med inriktning mot tull och gränsskydd och frågor inom maritima området är meriterande liksom tidigare arbete med bemannings- och behörighetsfrågor inom sjöfarten. Erfarenhet av projektarbete, verksamhetsutveckling avseende arbetssätt, metoder och processer är önskvärt.

Du är pedagogisk, strukturerad och noggrann. Du arbetar gärna självständigt men också tillsammans med andra. Du är kreativ, kommunikativ, flexibel och har en förmåga att skapa goda relationer.

Du har dokumenterad erfarenhet och god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska så väl som på engelska. Du har även en god administrativ förmåga med goda kunskaper i Officepaketet.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

 

Villkor

Anställningen är tillsvidare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2019/21
Kontakt
  • Per Strand, enhetschef, 0708-306453
Facklig företrädare
  • SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-03-25

Tillbaka till lediga jobb