Kustbevakningen

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Arbetsbeskrivning

Som chef för verksledningsstaben ansvarar du för verksamhet, personal, budget, arbetsmiljö och kommunikation inom avdelningen. Som avdelningschef rapporterar du till generaldirektören och ingår i ledningsgruppen. Avdelningen består av 30 medarbetare indelade i fyra enheter med varsin chef. Du är närmaste chef för de fyra enhetscheferna.

Som chef för verksledningsstaben har du en central roll i vår verksamhet med ansvar för att leda arbetet som omfattar:

  •   strategisk styrning av myndigheten
  •   stöd till verksledningen och övriga avdelningar
  •   planering och uppföljning av myndighetens verksamhet
  •   samverkan med Justitiedepartementet samt andra myndigheter och organ
  •   rättslig kvalitetssäkring
  •   skydd och säkerhet
  •   intern och extern kommunikation

Ditt uppdrag är att driva och medverka till att avdelningens ansvarsområden bidrar till verksamhetens utveckling. Chefen för verksledningsstaben har i och med det ett viktigt uppdrag att tillsammans med enhetscheferna förtydliga och förankra avdelningens arbets- och ansvarsområden i myndigheten. Din uppgift som avdelningschef blir också att, genom dina enhetschefer, skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna inom avdelningen att utföra sitt arbete. Genom tydlig kommunikation, coachande förhållningssätt och i övrigt ett gott ledarskap driver och utvecklar du, tillsammans med dina enhetschefer, avdelningens arbete framåt. Arbetsuppgifterna innebär återkommande tjänsteresor, främst inom Sverige men även resor utomlands kan förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen eller examen som bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att leda komplex verksamhet på strategisk nivå, gärna från statlig eller annan offentlig verksamhet, samt har erfarenhet av att arbeta utvecklingsorienterat. Det är en merit om du även har erfarenhet av att leda andra chefer. Det är meriterande om du på strategisk nivå kan överblicka verksledningsstabens ansvarsområden. Du har kännedom om arbetssätt och processer inom statsförvaltningen. Kunskaper och erfarenheter av Kustbevakningen eller samverkande myndigheter är meriterande.

Som avdelningschef bör du vara analytisk, kunna tolka verksamhetens behov och ha en förmåga att kunna prioritera rätt till gagn för verksamheten – förmåga att skilja huvudsak från bisak. Du har en helhetssyn och verkar för myndighetens bästa.

I arbetsgivarrollen känner du dig trygg. Du är öppen, lyhörd för förändringar och nya arbetssätt och du arbetar för att skapa delaktighet, arbetsglädje och en bra arbetsmiljö. Du leder genom god kommunikation och tillit till din omgivning. Detta för att ge enhetscheferna och medarbetarna goda förutsättningar för att utföra sina uppdrag. För att vara framgångsrik i rollen är ett gott omdöme, personlig styrka och integritet liksom ett etiskt förhållningssätt viktiga parametrar. Som person är du prestigelös och din samarbetsförmåga är dokumenterat god. När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer analysverktyg/tester att användas.

Villkor

Placeringsort är Karlskrona.

Anställningen är tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Chefsförordnande som avdelningschef med en tillsvidareanställning inom myndigheten.

För anställningen krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten. Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2019/38
Kontakt
  • Helene Frykler, personal- och ekonomidirektör, Kontaktas via Kustbevakningens växel 0776-707000
  • Annette Johansson, personalstrateg, 0455-35 34 83
Facklig företrädare
  • SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00
Publicerat 2019-03-26
Sista ansökningsdag 2019-04-16

Tillbaka till lediga jobb