Operativa avdelningen, Kuststationsenheten

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Under beredskapen för miljöräddning arbetar vi förebyggande med miljöövervakning, samtidigt som vi främjar en hållbar havsmiljö. Vi bedriver även tillsyn och kontroll av fiske, tull, gräns, jakt och naturvård till sjöss. Dessutom arbetar vi för att öka tryggheten genom sjötrafikövervakning och har ständig beredskap för sjöräddning. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi skyddar liv och miljö, nu och för framtiden.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Beskrivning

Vikarierande befälhavare med placering vid kuststationen i Karlskrona.

Arbetsuppgifter

Förutom arbetsuppgifterna som kustuppsyningsman blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter som befälhavare att:
- ansvara för att leda och fördela arbetet ombord
- planera, prioritera och följa upp den dagliga verksamheten ombord
- dokumentera och redovisa i KIBS
- ansvara för drift och tillsyn av fartyget
- medverka i verksamhetsplanering och uppföljning
- leda operationer, sjöräddningar och räddningsinsatser
- ansvara för att regelverket runt Kustbevakningens sjösäkerhetsarbete följs
- ansvara för befattningsutbildning för personalen
- ytterst ansvarig för fartygets och besättningens säkerhet enligt Sjölagens bestämmelser
- ansvara för säkerhetsutbildning för personalen

- delta i stationens ledningsgrupp

Kvalifikationer

Du har mycket god förmåga att leda och utveckla både personal och verksamhet. Du inger förtroende, delegerar arbetsuppgifter och har förmågan att stimulera medarbetare till goda insatser. Genom att vara engagerad, ha stor drivkraft och vara kommunikativ skapar du ett positivt och utvecklande arbetsklimat. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kompetenskrav klass NB (KBV FAR 2013:1) vilket innebär:
1. grundläggande behörighet
2. efter behörighet klass NA minst 12 månaders fartygstjänstgöring på Kustbevakningens fartyg

Förutom ovan förutsätter befattningen att du har eller kommer att erhålla kompetens, enligt KBV FAR 2013:1, Kap 2:
- läkarintyg, 1 §
- grundläggande säkerhetsutbildning, 2 §
- begränsad behörig radiooperatör (ROC), 9 §
- utbildning i livsmedelshygien, 21 §
- ledar- och stabsutbildning, 22 §

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader till och med 2020-06-30 med tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2019/102
Kontakt
  • Ola Branje, 0733298036
Facklig företrädare
  • SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00
Publicerat 2019-10-28
Sista ansökningsdag 2019-11-18

Tillbaka till lediga jobb