Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Under beredskapen för miljöräddning arbetar vi förebyggande med miljöövervakning, samtidigt som vi främjar en hållbar havsmiljö. Vi bedriver även tillsyn och kontroll av fiske, tull, gräns, jakt och naturvård till sjöss. Dessutom arbetar vi för att öka tryggheten genom sjötrafikövervakning och har ständig beredskap för sjöräddning. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi skyddar liv och miljö, nu och för framtiden.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Beskrivning

Kustbevakningen söker en handläggare inom räddningstjänst till enheten för metodutveckling räddningstjänst vid metodutvecklingsavdelningen i Karlskrona. Anställningen är ett vikariat längst till och med 2021-03-15.  

Metodutvecklingsavdelningen utvecklar och reglerar metoder och tillvägagångssätt för kustbevakningsverksamheten. Avdelningen ska se till att myndigheten på ett optimalt sätt lever upp till krav på operativ förmåga och att den operativa verksamheten har stöd av effektiva och säkra metoder.

Enheten för metodutveckling räddningstjänst ansvarar för att utveckla metoder och rutiner avseende räddningstjänst, dykeriverksamhet och samhällets krisberedskap. Vidare svarar enheten för utvecklingsfrågor och omvärldsbevakning genom deltagande och samordning av räddningstjänstfrågor inom nationella och internationella avtal/organisationer och deltar i samverkansövningar och möten. Enheten identifierar förändrade hotbilder i omvärlden, och anger vid behov nya målsättningar som grund för Kustbevakningens förmåga. Enheten utvärderar och tillsynar myndighetens räddningstjänstinsatser.

Enheten ger metodstöd för räddningstjänst genom att ingå i räddningsledarens stab och bistår övriga operativa resurser i miljöskyddsoperationer samt vid övningar och utbildningar.

Arbetsuppgifter

Din roll blir att utveckla och optimera metoder och utrustning för omhändertagande av olja och andra farliga ämnen inom Kustbevakningens ansvarsområde, med särskild fokus i de stora insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren.

Du följer metod och teknikutveckling nationellt och internationellt samt medverkar med metod och förmågebeskrivning vid anskaffning/förändring av tekniska system och utrustning. Du ingår i arbets- och samverkansgrupper internt och externt (nationellt och internationellt) samt arbetar med remisser, utredningar och projekt inom verksamhetsområdet.

Du är sakkunnig i oljors och kemikaliers egenskaper och ingår vid behov i Kustbevakningens stab vid miljöräddningsoperationer.

Samhällsstörning och krisberedskapsfrågor samt vid behov medverkan i Kustbevakningens krisledningsstab inom räddningstjänstområdet ingår i arbetsuppgifterna.

Vidare medverkar du i intern och extern utbildning inom räddningstjänstområdet, deltar i arbetsgrupper, remisshantering, revideringar av räddningstjänstplanen samt i övrigt förekommande arbete på avdelningen.

Tjänsteresor ingår i anställningen, både inrikes och utrikes.   

Kvalifikationer

Som sökande har du högskoleexamen med en för anställningen relevant inriktning. Du har erfarenhet av farliga ämnen (olja och kemikalier) och metoder samt utrustning för hanterande av dessa.

Då arbetet omfattar utveckling av metoder för utrustning som till stor del är fartygsbunden och används till sjöss är god fartygskännedom önskvärd.

Du arbetar strukturerat med en förmåga att organisera och prioritera. Du är engagerad i dina arbetsuppgifter och är van att arbeta självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga.

Normalt omfattar arbetet kontorstid men då tjänsteresor, både inom och utom landet förekommer, bör Du ha ett flexibelt förhållningssätt till din arbetstid.

Du har en god administrativ förmåga samt goda kunskaper i Officepaketet. Du har även en dokumenterat god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska.   

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Villkor

Anställningen är ett vikariat längst till och med 2021-03-15.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2020/23
Kontakt
  • Peter Eliasson, enhetschef, 0708 572565
Facklig företrädare
  • SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00
Publicerat 2020-01-31
Sista ansökningsdag 2020-02-20

Tillbaka till lediga jobb